Articles

  TÜRKİYE’DEKİ HUKUKSUZ UYGULAMALARI AKLAMA MERKEZİ HALİNE GELEN ANAYASA MAHKEMESİ AVUKATLARI ELEŞTİRDİ

  Dr. Bahadır ASLAN Anayasa’nın ve evrensel hukuk ilkelerinin koruyucusu olması gereken Anayasa Mahkemesi, OHAL sürecinde yaşanan hak ihlalleri nedeniyle yapılan yüzbinlerce bireysel başvuruyu gerekçesiz olarak reddetmiştir. Bu kararların çoğunda başvuru numarası dışında, başvurunun…
  TURKISH WRITINGS

    JUSTICE SQUARE: “Adalet için meydanlardayız”

   “Adalet için meydanlardayız” sloganıyla yola çıkan JUSTICE SQUARE, yenilenen kadrosuyla insan hakları alanında yaşanan sorunlar, bu sorunlardan kaynaklı hak ihlalleri ve mağduriyetler hakkında web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel paylaşımlarda bulunmaya…
  TURKISH WRITINGS

  TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ MEDYADAN REJİM MEDYASINA GEÇİŞ SÜRECİ

  Son dönemde Türkiye’de yapılan yasal düzenlemeler ve oluşturulan kurumsal yapılar temel hakları korumak ve geliştirmek yerine bu hakları ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır. Bu bağlamda Türk Ceza Kanunu,  Terörle Mücadele Kanunu ve Sansür Yasası…
  TURKISH WRITINGS

  TÜRKİYE’DE CENAZE TÖRENİNE KATILMAK VE MEZAR BAŞINDA DUA ETMEK TERÖR SORUŞTURMASINA KONU YAPILDI

  Soruşturma surecinin adil ve hakkaniyete uygun olması gerekmektedir. Soruşturmanın her şeyden önce bir suç şüphesiyle başlatılması gerekir. Bu suç şüphesinin de makul dayanakları ve hukuki delilleri olmalıdır. İnsanların rutin genel sosyal veya ekonomik…
  TURKISH WRITINGS

  MÜDAFİ İLE GÖRÜŞMENİN ENGELLENMESİ ADİL YARGILAMA HAKKININ İHLALİDİR

  Adil yargılanma hakkının bir gereği olarak müdafi yardımından yararlanma hakkı kapsamında avukat istisnai durumlar haricinde şüpheliyle görüşebilir. Genel kural bu olmasına rağmen son zamanlarda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 154. maddesinin ikinci…
  TURKISH WRITINGS

  HİZMET HAREKETİ VE DİKTATÖRLÜK ÇATIŞMASI

  1.     Demokrasi ve Hukuk Düzeninde Hizmet Hareketi Tarihin başlangıcından itibaren bugüne değin yaşanmış tecrübelere göre, insanlar için en ideal yönetim şekli hukukun üstünlüğüne dayalı demokrasidir. Ki buna ‘demokratik toplum düzeni’ denmektedir. Bu düzen…
  Aziz Kamil Can

  ETKİSİZ BİR İÇ HUKUK YOLU OLARAK CMK 141. MADDE

  Konu ile ilgili önceki iki yazımızda haksız tutukluluğa karşı AYM ve AİHM’nin birbirleri ve kendi içtihatları ile çelişen kararlarını incelemiştik. Bu yazıda ise bu iki mahkemenin hukuksuz tutuklamalar nedeniyle yapılan bireysel başvurularda, başvuruculardan…
  Weiser NİCHT

  MAHREMİYET VE KİŞİSEL VERİLER

  Mahremiyet veya Özel Hayatın Gizliliği Mahremiyet veya özel hayat alanı, kişilerin belli esaslara ve unsurlara bağlı, kendilerine ait, kendi başlarına düşünebildiği ve davranabildiği, başkalarıyla nasıl, ne zaman, hangi şartlarda ve ne miktarda paylaşacaklarına…
  TURKISH WRITINGS

  HAKSIZ TUTUKLAMALARLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURULARDA TAZMİNAT YOLUNUN DA (CMK 141) TÜKETİLMESİ ZORUNLU MU?

  Demokrasi bilinci yerleşmemiş ülkelerde, siyasi iktidarlar kendi idarelerini devam ettirmek için, özellikle olağan üstü dönemlerde, hukuktan ayrılmakta mahzur görmemiş, kendi emelleri için hukuk ve uygulayıcılarını bir silah olarak kullanmışlardır. Bu silahın en çok…
  TURKISH WRITINGS

  AİHM’in Alparslan Altan kararındaki mesaj

  Tarihte birçok despot yönetim/yönetici, kendi idaresini garanti altına almak, yerini sağlamlaştırıp halkı istediği gibi yönlendirmek için, Hitler’in yaptığı gibi, akıl almaz plan ve senaryoları icra etmişlerdir. Bu yolda herhangi bir engelle karşılaşmamak için…
  Aziz Kamil Can

  KAMUDAN TASFİYE ARINDIRMA SÜRECİ Mİ SOYKIRIM MI?

  Türkiye uzun yıllardır içinde bulunduğu hukuki problemlerle boğuşuyor. Özellikle yönetimini 16 yıldır kesintisiz sürdüren Erdoğan hükümetinin bazı bakanları ve Erdoğan’ın aile yakınları hakkında hazırlanan 2013’teki yolsuzluk soruşturmalarının ardından bu sıkıntılar olağanüstü şekilde arttı.…
  Çağrı Gümüşer

  F.TÖMETRE HUKUK RADARINDAN GEÇER Mİ?

  A- Giriş; F.tömetre ile ilgili ilk haber yandaş medyada yayımlanınca konu kamuoyunun gündemine girmiş oldu.[1] Yandaş medyanın yıllardır taktiğidir. Yapılan hukuksuzluklara zemin hazırlamak ve kamuoyu oluşturmak için önce yandaş medyadaki “özel elemanlarına” haber…
  Weiser NİCHT

  TÜRKİYE’DE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNDEN DİKTATÖRLÜĞÜN ZORBALIĞINA

  1.     Bütüncül Bakış Türkiye son yıllarda, kuruluşundan bu yana görülmedik şekilde, hukukun üstünlüğü ve demokrasi güzergahından sapmalar ve savrulmalar yaşıyor. Konuyu ve resmi tam olarak ortaya koymak için geriye doğru gitmek ve bütüncül…
  Weiser NİCHT

  15 TEMMUZDAN BU YANA TÜRKİYE’DE YARGI VE YARGI MENSUPLARI

  1.     15 Temmuz ve Yargı Mensupları Türkiye’de 15 Temmuz 2016 akşam saatlerinde başarısız bir darbe girişimi yaşandı. 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece olaylar hala devam ederken sabaha karşı saat 03.00 sularında TV…
  Weiser NİCHT

  GİRDAP KARADELİĞE DÖNÜŞMESİN

  1.     Giriş Türkiye’de son yıllarda meydana gelen olaylar ve bunların tüm Dünyaya etkisi düşünülünce, isabetli bir tahlil ve sonuç için, biraz gerilere gidip olayların seyrini bütüncül nazarla incelemek gerekiyor. 2.     2002-2012: Aslında Her…
  Burak Kahraman

  Yargının Tam Bağımlılığının Resmi: Berberoğlu Davası

  YARGININ ENİS BERBEROĞLU KARARINDAKİ TARAFLILIĞI Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin tartışılan Enis Berberoğlu kararı şimdiden hukuk kitaplarının konusu olmaya aday! Gönül isterdi ki, Türk Yargısı yüz ağartacak kararlarla anılsın. Ancak bu kez de öyle…
  Burak Kahraman

  AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN TÜRKİYE’DEKİ HÜCRE UYGULAMALARINA İLGİSİZLİĞİ

  Giriş   Hücre cezası, hapis cezasının ağırlaştırılmışı bir hali olup 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’unun 44. Maddesinin 1. Bendine göre “hükümlünün eylemlerinin nitelik ve ağırlığına göre bir günden yirmi…
  Weiser NİCHT

  AİHM’nin Samimiyet Testi

  Aslında Herkes Eşittir Ama Bazıları Daha da Eşittir Yirminci yüzyılın ilk yarısında Dünyayı komünizm furyası kasıp kavuruyordu. Amerika kıtasından Uzak Doğu’ya, Afrika’ya kadar bütün coğrafyalarda, yerleşik ve geleneksel düzenleri alt üst eden bu…
  • Nov- 2022 -
   22 November
   Articles

   BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI KOMİTESİ’NDEN TÜRKİYE’DEKİ HAKSIZ TUTUKLAMA, ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLALİ ve  KÖTÜ CEZAEVİ KOŞULLARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ KARAR

   Dr. Bahadır ASLAN Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, 3736/2020 sayılı dosyasında haksız  tutuklama, kötü cezaevi koşulları, adil yargılanma hakkının ihlali konularında önemli bir karara imza attı. Komiteye Başvuru 1971 doğumlu bir Türkiye vatandaşı olan ve başvuru tarihinde Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mukadder Alakuş tarafından yapılmıştır. Başvurucu taraf  Devlet konumunda bulunan Türkiye’de Terör Örgütü (FETÖ) olarak kabul edilen Gülen Hareketinin bir üyesi olmakla suçlanmıştır. Yürütülen soruşturma örgüt üyeliği…

   Read More »
  • 14 November
   TURKISH WRITINGS

   ULUSLARARASI STANDARTLARI KARŞILAMAKTAN UZAK BİR KURULUŞ; TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU

   ULUSLARARASI STANDARTLARI KARŞILAMAKTAN UZAK BİR KURULUŞ; TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU Dr. Gökhan Güneş Bu yazıda;Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı’nın B statü verdiği Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. 1. Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı Dünyanın farklı ülkelerinin insan hakları kurumlarının oluşturduğu Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı (The Global Alliance of National Human Rights Institutions – GANHRI), 1993’te kuruldu. Ulusal insan hakları…

   Read More »
  • 11 November
   Articles

   TÜRKİYE’DEKİ HUKUKSUZ UYGULAMALARI AKLAMA MERKEZİ HALİNE GELEN ANAYASA MAHKEMESİ AVUKATLARI ELEŞTİRDİ

   Dr. Bahadır ASLAN Anayasa’nın ve evrensel hukuk ilkelerinin koruyucusu olması gereken Anayasa Mahkemesi, OHAL sürecinde yaşanan hak ihlalleri nedeniyle yapılan yüzbinlerce bireysel başvuruyu gerekçesiz olarak reddetmiştir. Bu kararların çoğunda başvuru numarası dışında, başvurunun konusu belli olmadığı gibi kararlarda tek satır somut gerekçe bulunmamaktadır. Aynı şekilde Anayasa Mahkemesi 3000 civarında hakim ve savcıyla alakalı Anayasa’daki hakimlik ve savcılık teminatına aykırı tutuklama kararı verilmesine rağmen yapılan başvuruları yine gerekçesiz reddetti. Reddettiği bu…

   Read More »
  • 9 November
   TURKISH WRITINGS

   İNSANLIĞA KARŞI SUÇ ÖRNEKLERİYLE 15 TEMMUZ VE GÜNCEL DAVALAR

   Dr. Bahadır Aslan A. HUKUKSUZLUK SURECİNİN BAŞLAMASI ve KLİK YARGI OLUŞUMU 17/25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarının başlamasıyla birlikte yapılan yasal değişikliklerle siyaset kurumunun güdüm ve tekeline giren yargı evrensel hukuk ilkeleri başta olmak üzere Anayasa ve yasalara aykırı olarak siyaset yanlısı uygulamalara imza atmıştır. Bu hukuksuz süreçte “zirve” sayılacak dönem ise “15 Temmuz Darbe Girişimi” sonrası olmuştur. Darbe girişimi bahane edilerek oluşturulan  “sivil darbe” sureciyle Anayasa ve kanunlarda belirtilen usul ve…

   Read More »
  • 2 November
   TURKISH WRITINGS

     JUSTICE SQUARE: “Adalet için meydanlardayız”

    “Adalet için meydanlardayız” sloganıyla yola çıkan JUSTICE SQUARE, yenilenen kadrosuyla insan hakları alanında yaşanan sorunlar, bu sorunlardan kaynaklı hak ihlalleri ve mağduriyetler hakkında web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel paylaşımlarda bulunmaya devam edecektir. Bu noktada insan haklarının hukuksuzluklara ve keyfi uygulamalara kurban gitmemesi için yazı, yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteğinizi bekliyoruz. Onurlu bir gelecek için adalete sahip çıkalım. Saygılarımızla…

   Read More »
  • 2 November
   TURKISH WRITINGS

   TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ MEDYADAN REJİM MEDYASINA GEÇİŞ SÜRECİ

   Son dönemde Türkiye’de yapılan yasal düzenlemeler ve oluşturulan kurumsal yapılar temel hakları korumak ve geliştirmek yerine bu hakları ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır. Bu bağlamda Türk Ceza Kanunu,  Terörle Mücadele Kanunu ve Sansür Yasası gibi yasal metinler ile Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK), Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) gibi kurumlar basın özgürlüğünün önündeki temel engel haline gelmişlerdir. Ayrıca bunlar bağımsız medya ile mücadele aracı olarak kullanılmaktadır. Hükümet…

   Read More »
  • 2 November
   TURKISH WRITINGS

   TÜRKİYE’DE CENAZE TÖRENİNE KATILMAK VE MEZAR BAŞINDA DUA ETMEK TERÖR SORUŞTURMASINA KONU YAPILDI

   Soruşturma surecinin adil ve hakkaniyete uygun olması gerekmektedir. Soruşturmanın her şeyden önce bir suç şüphesiyle başlatılması gerekir. Bu suç şüphesinin de makul dayanakları ve hukuki delilleri olmalıdır. İnsanların rutin genel sosyal veya ekonomik davranışların doğrudan bir suç soruşturmasına konu edilemez.  Soruşturmanın kanıtlara dayanması ve iyiniyetli sürdürülmesi adil yargılanma hakkının bir gereğidir. Bu hafta Türkiye ile alakalı Twitter’da yoğun ilgi gören bir haberde FETÖ soruşturmaları kapsamında yürütülen bir soruşturmada kişinin daha…

   Read More »
  • 2 November
   TURKISH WRITINGS

   MÜDAFİ İLE GÖRÜŞMENİN ENGELLENMESİ ADİL YARGILAMA HAKKININ İHLALİDİR

   Adil yargılanma hakkının bir gereği olarak müdafi yardımından yararlanma hakkı kapsamında avukat istisnai durumlar haricinde şüpheliyle görüşebilir. Genel kural bu olmasına rağmen son zamanlarda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 154. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında başta terör suçları olmak üzere bu fıkrada belirtilen suçlardan yapılan gözaltılarda Kanun’un emredici hükmüne aykırı uygulamalara yer verilmektedir.  Bu kapsamda bazı yerlerde 5 gün süreyle şüphelilerin avukatlılarıyla görüştürülmediği basına yansımıştır. Bu noktada birçok avukat da…

   Read More »
  • Nov- 2019 -
   24 November
   TURKISH WRITINGS

   HİZMET HAREKETİ VE DİKTATÖRLÜK ÇATIŞMASI

   1.     Demokrasi ve Hukuk Düzeninde Hizmet Hareketi Tarihin başlangıcından itibaren bugüne değin yaşanmış tecrübelere göre, insanlar için en ideal yönetim şekli hukukun üstünlüğüne dayalı demokrasidir. Ki buna ‘demokratik toplum düzeni’ denmektedir. Bu düzen hakkında, asırların acı, kan ve gözyaşı birikiminden sonra, olmazsa olmaz ilkeler, şartlar, esaslar belirlenmiş ve çerçeveye alınmıştır. Demokratik toplum düzeninin en belirgin vasıfları, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü, çoğulculuk, çok renklilik ve çok seslilik, azınlıkların haklarının…

   Read More »
  • Jun- 2019 -
   2 June
   Aziz Kamil Can

   ETKİSİZ BİR İÇ HUKUK YOLU OLARAK CMK 141. MADDE

   Konu ile ilgili önceki iki yazımızda haksız tutukluluğa karşı AYM ve AİHM’nin birbirleri ve kendi içtihatları ile çelişen kararlarını incelemiştik. Bu yazıda ise bu iki mahkemenin hukuksuz tutuklamalar nedeniyle yapılan bireysel başvurularda, başvuruculardan ayrıca CMK 141. madde uyarınca tazminat davası yolunu da tüketilmesi istemini yapamayacakları halleri dikkatlere sunacağız. Kanuna Aykırı Tutuklama Şikayeti 1- CMK m. 141/1 (a) hükmünde “kanuna aykırı” tutma halinde tazminat davası açılabileceği yazılıdır. Bu hüküm sadece tutukluluğu…

   Read More »
  • May- 2019 -
   23 May
   Weiser NİCHT

   MAHREMİYET VE KİŞİSEL VERİLER

   Mahremiyet veya Özel Hayatın Gizliliği Mahremiyet veya özel hayat alanı, kişilerin belli esaslara ve unsurlara bağlı, kendilerine ait, kendi başlarına düşünebildiği ve davranabildiği, başkalarıyla nasıl, ne zaman, hangi şartlarda ve ne miktarda paylaşacaklarına kendilerinin karar verdikleri, dolayısıyla kural olarak başkalarının karışamadığı ve müdahale edemediği hayat alanını ve bu alan üzerindeki hakkı ifade eder. Özel hayatın gizliliği kişilik (şahsiyet) hakkının bir parçası ve tezahürüdür. Mahremiyet, insana verilen değerin ve insanın ahsen-i…

   Read More »
  • 17 May
   TURKISH WRITINGS

   HAKSIZ TUTUKLAMALARLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURULARDA TAZMİNAT YOLUNUN DA (CMK 141) TÜKETİLMESİ ZORUNLU MU?

   Demokrasi bilinci yerleşmemiş ülkelerde, siyasi iktidarlar kendi idarelerini devam ettirmek için, özellikle olağan üstü dönemlerde, hukuktan ayrılmakta mahzur görmemiş, kendi emelleri için hukuk ve uygulayıcılarını bir silah olarak kullanmışlardır. Bu silahın en çok kullanıldığı alan ise gözaltı ve tutuklama işlemleridir. Cumhuriyet Savcısının kararı veya talebi ile yerine getirilen bu hukuki tedbirlere, hukuk devletinin tam anlamıyla oluşmadığı Türkiye gibi toplumlarda, kanunun ruhuna ve amacına aykırı olarak oldukça sık başvuruluyor. Türkiye’de de…

   Read More »
  • Apr- 2019 -
   21 April
   TURKISH WRITINGS

   AİHM’in Alparslan Altan kararındaki mesaj

   Tarihte birçok despot yönetim/yönetici, kendi idaresini garanti altına almak, yerini sağlamlaştırıp halkı istediği gibi yönlendirmek için, Hitler’in yaptığı gibi, akıl almaz plan ve senaryoları icra etmişlerdir. Bu yolda herhangi bir engelle karşılaşmamak için de, kendilerine “sıkıntı” olabilecek kişi ve kamu görevlilerini ya acilen tasfiye etmiş, ya sindirmiş ya da kendilerine bağlamışlardır. Bunun en önemli örneklerinden biri, Napolyon’un ikinci konsüllüğe seçildiğinde ilk icraat olarak 3 bin yargıcın görevine son vermesidir. Dünyada…

   Read More »
  • Mar- 2019 -
   1 March
   Aziz Kamil Can

   KAMUDAN TASFİYE ARINDIRMA SÜRECİ Mİ SOYKIRIM MI?

   Türkiye uzun yıllardır içinde bulunduğu hukuki problemlerle boğuşuyor. Özellikle yönetimini 16 yıldır kesintisiz sürdüren Erdoğan hükümetinin bazı bakanları ve Erdoğan’ın aile yakınları hakkında hazırlanan 2013’teki yolsuzluk soruşturmalarının ardından bu sıkıntılar olağanüstü şekilde arttı. 2014 yılı başından ve özellikle 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası yargının tamamen hükümetin kontrolüne girmesiyle yaşanan hak ihlalleri milyonlarca vatandaşı mağdur etmiş durumda. 15 Temmuz sonrasında hükümet, ülkenin genelinde olağanüstü hal ilan ederek, Anayasa’dan aldığını iddia ettiği…

   Read More »
  • Nov- 2018 -
   29 November
   Çağrı Gümüşer

   F.TÖMETRE HUKUK RADARINDAN GEÇER Mİ?

   A- Giriş; F.tömetre ile ilgili ilk haber yandaş medyada yayımlanınca konu kamuoyunun gündemine girmiş oldu.[1] Yandaş medyanın yıllardır taktiğidir. Yapılan hukuksuzluklara zemin hazırlamak ve kamuoyu oluşturmak için önce yandaş medyadaki “özel elemanlarına” haber yaptırılır,[2] kamuoyunun algıları ile oynanmaya çalışılır, ardından icra aşamasına geçilerek yapılan/yapılacak hukuksuzluklara karşı kamuoyunun sessiz kalması sağlanır! Birçok olayda bunun örneklerini gördük. Başta Bylock olmak üzere… Yapılan uygulamaların ne kadar “hukuka uygun” olduğu konusunda çıkabilecek sesler baştan…

   Read More »
  • 7 November
   Weiser NİCHT

   TÜRKİYE’DE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNDEN DİKTATÖRLÜĞÜN ZORBALIĞINA

   1.     Bütüncül Bakış Türkiye son yıllarda, kuruluşundan bu yana görülmedik şekilde, hukukun üstünlüğü ve demokrasi güzergahından sapmalar ve savrulmalar yaşıyor. Konuyu ve resmi tam olarak ortaya koymak için geriye doğru gitmek ve bütüncül bakmak gerekmektedir. 1923 de batı uygarlığına göre kurgulanan Türkiye, bütün mevzuatını ve teşkilat yapılanmasını buna göre tamamlamıştı. Gelişen batı demokrasilerinin peşi sıra, son 80 sene içerisinde serbest piyasa ekonomisine, kuvvetler ayrılığına, hukukun üstünlüğüne dayalı, insan haklarına saygılı…

   Read More »
  • 6 November
   Weiser NİCHT

   15 TEMMUZDAN BU YANA TÜRKİYE’DE YARGI VE YARGI MENSUPLARI

   1.     15 Temmuz ve Yargı Mensupları Türkiye’de 15 Temmuz 2016 akşam saatlerinde başarısız bir darbe girişimi yaşandı. 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece olaylar hala devam ederken sabaha karşı saat 03.00 sularında TV lerde 2 Anayasa Mahkemesi Üyesi, 5 HSYK (Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu) üyesi, 140 Yargıtay üyesi, 48 Danıştay üyesi ve 2.745 hâkim-savcı hakkında darbeye iştirak ettikleri gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığı haberleri yayınlanmaya başlandı. Yargı mensuplarının pek çoğu…

   Read More »
  • 1 November
   Weiser NİCHT

   GİRDAP KARADELİĞE DÖNÜŞMESİN

   1.     Giriş Türkiye’de son yıllarda meydana gelen olaylar ve bunların tüm Dünyaya etkisi düşünülünce, isabetli bir tahlil ve sonuç için, biraz gerilere gidip olayların seyrini bütüncül nazarla incelemek gerekiyor. 2.     2002-2012: Aslında Her Şey Çok Güzeldi Recep Tayyip ERDOĞAN başkanlığında AKP 2002 yılında iktidara geldi. İktidarın en önemli vaatlerinden biri AB ne tam üyelik idi. Nitekim ilk iktidara geldikleri 2002 yılı Kasım ayından itibaren 2008 lere kadar, AB ne tam…

   Read More »
  • Oct- 2018 -
   7 October
   Burak Kahraman

   Yargının Tam Bağımlılığının Resmi: Berberoğlu Davası

   YARGININ ENİS BERBEROĞLU KARARINDAKİ TARAFLILIĞI Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin tartışılan Enis Berberoğlu kararı şimdiden hukuk kitaplarının konusu olmaya aday! Gönül isterdi ki, Türk Yargısı yüz ağartacak kararlarla anılsın. Ancak bu kez de öyle olmadı ve Daire açıkça Anayasa’ya aykırı bir karara imza attı ne yazık ki. Enis Berberoğlu 3 Kasım 2015 tarihli seçimler sonucunda 26. dönem milletvekili olarak Meclis’e girdi. Gazeteci Can Dündar’ın 29 Mayıs 2015 tarihinde Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan…

   Read More »
  • Aug- 2018 -
   7 August
   Burak Kahraman

   AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN TÜRKİYE’DEKİ HÜCRE UYGULAMALARINA İLGİSİZLİĞİ

   Giriş   Hücre cezası, hapis cezasının ağırlaştırılmışı bir hali olup 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’unun 44. Maddesinin 1. Bendine göre “hükümlünün eylemlerinin nitelik ve ağırlığına göre bir günden yirmi güne kadar, açık havaya çıkma hakkı saklı kalmak üzere, geceli ve gündüzlü bir hücrede tek başına tutulması” şeklinde uygulanabilir. Oldukça uzun olan bu yasa maddesinin devamında bu ağırlaştırılmış hapis halinin hangi somut şartlarda uygulanabileceği tek tek saymak…

   Read More »
  Back to top button