ArticlesEnglishTURKISH WRITINGS
Trend

BİRLEŞMİŞ MİLLET İNSAN HAKLARI KOMİTESİNE BAŞVURU YAPILMASINA İLİŞKİN DUYURU

Vakfımızın kuruluş amaçlarından biri de Türkiye’de 15-20 Temmuz süreci sonrasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili mağdurlar adına uluslararası kuruluşlara başvuru yapmaktır. Bu kapsamda; iç hukuk yollarını tüketmiş ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) herhangi bir sebeple başvuramamış ya da başvurmayı düşünmeyen, AİHM’e yaptığı başvuru usulü nedenlerle reddedilen (süre, imza ve belge eksiği vb.) veya AYM’ye başvuru yapıp da uzun süredir karar bekleyen ancak AİHM’e başvurmayı düşünmeyen kişiler adına aşağıda konularla ilgili başta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi olmak üzere diğer ilgili BM Komiteleri ve özel prosedürlerine başvuru yapmayı planlıyoruz. Belirtilen kriterlere sahip olan ve BM’ye başvuru yapmak isteyenlerin justicesquarefoundation@gmail.com mail adresine bilgilerini göndermelerini rica ediyoruz.

Başvuru Yapılması Düşünülen Konu Başlıkları
• Haksız ve Keyfi Tutuklamalar,
• Keyfi mahkumiyet kararları,
• Göz altında veya cezaevinde işkence, kötü muamele, aşağılayıcı ve insanlık dışı muamele iddiaları,
• İnsanlık dışı muamele teşkiil edecek şekilde cezaevinde hastalık ve yaşlılık sebebiyle tutulmaya devam edilenlerin mağduriyetleri,
• Haksız ve hukuka aykırı arama ve el koyma işlemleri,
• Yurt içi veya yurt dışında kaçırma ve zorla kaybedilme eylemleri,
• Cezaevi ziyaret ve görüşlerinde karşılaşılan aşağılayıcı ve insanlık dışı muameleler,
• Kamu görevinden KHK veya diğer usullerle çıkarılma,
• Bakıma muhtaç çocukların ebeveynlerin ikisinin birden tutuklanması suretiyle çocukların maruz bırakıldığı mağduriyetler ve
• Dernek ve sendika üyeliği sebebiyle tutuklama ve yargılama işlemleri ile verilen mahkumiyetler

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu